spoorweg bij Emmerich

De Betuwelijn tussen Rotterdam en het Ruhr-gebied werd in Nederland aangelegd tussen 1998 en 2007. Het Nederlandse deel van de goederenspoorlijn (160 kilometer) loopt over een eigen spoor tot Zevenaar. Daarna gaan de treinen over bestaand spoor.
Duitsland zou in 2003 starten met het werk op een traject van 75 kilometer. Nu, veertien jaar later is Duitsland gestart met de aanleg van een derde spoor tussen de grens (Elten) en Oberhausen. Het werk is een complexe puzzel want er is op sommige plekken weinig ruimte. Er worden 55 spoorwegovergangen aangepakt en 47 bruggen. Ook wordt 75 kilometer geluidswand geplaatst en er worden geluidwerende ramen in huizen aangebracht. De totale kosten in Duitsland worden geraamd op 1,5 miljard euro.

Rettet den Elterberg

Nog niet alle problemen op het trace zijn opgelost. Al in het grensdorp Elten begint de discussie. Daar wil de Duitse spoorwegen een deel van de Elterberg afgraven. Die natuurlijke heuvel in het landschap is in de voorlaatste ijstijd gevormd. Bewoners zijn tegen het plan.
De actiegroep ‚Rettet den Eltenberg‘ wil een alternatief trace, waarbij de bestaande weg langs het spoor een stuk opgeschoven wordt zodat de karakteristieke berg gespaard kan blijven. De gemeenteraad (Emmerich) heeft in 2014 toegezegd alternatieven te onderzoeken.

spoorweg bij Emmerich