Duitsland heeft Nederland uitgeroepen tot hoogste risicogebied mbt corona (meer dan 200 besmettingen in een week per 100.000 inwoners). Vanaf 6 april moet iedereen die vanuit Nederland naar Duitsland reist een negatieve coronatest tonen aan de grens. De test moet maximaal 48 uur voor de reisdatum afgenomen zijn. Wie regelmatig de grens oversteekt, mag volstaan met een test van 72 uur oud.

Tot 6 april gold een uitzondering voor ‘klein grensverkeer’; iedereen die minder dan 24 uur in Duitsland verblijft. Die uitzondering geldt niet meer. Wel geldt dat er geen test nodig is als je Duitsland als doorreisland gebruikt en geen tussenstop inlast in Duitsland. Hoe dit wordt gecontroleerd is onduidelijk. De grenspolitie controleert via steekproeven aan alle grenzen, dus overal in Noord-Rijn Westfalen en Nedersaksen. De hoogte van de boete is onduidelijk, ook onduidelijk is of direct een boete uitgeschreven wordt, of dat er eerst een waarschuwing gegeven wordt.

De test kan niet verkregen worden via de GGD teststraten, wel bij commerciële testlocaties, die private tests aanbieden.
Meer info hierover staat op de website van de Rijksoverheid

Het is nog niet bekend tot wanneer deze maatregel duurt. De regeringen van de deelstaten NoordRijn-Westfalen en Nedersaksen bepalen wanneer de Nederlandse corona cijfers weer gunstig genoeg zijn, zodat een bezoek aan Duitsland zonder een negatieve coronatest weer mogelijk is. In ieder geval geldt vanuit Nederland nog steeds een negatief reisadvies naar het buitenland.