Cloppenburg

Een aantal grensoverschrijdende wegen wordt mogelijk verbeterd. In het nieuwe Duitse verkeerswegenplan zijn onder andere werkzaamheden opgenomen aan de A3 (Arnhem-Oberhausen) en de A57 (Nijmegen-Krefeld) (bij Moers). Bij deze wegen is voorgesteld wegvakken bij Dinslaken (A3) en Moers (A57) te verbreden. De weg tussen Meppen en Cloppenburg (E 233 ) wordt verbreed in verband met het toenemende verkeer vanuit Nederland.
De periode van uitvoering hangt af van de toewijzing van staatsgeld. Dit wordt in september 2016 bekend gemaakt. Het verkeerswegenplan beslaat de periode tot 2030.
Voor grensoverschrijdende spoorwegen is de toekomst minder gunstig. Drie voorgestelde tracé’s voor het project ‘IJzeren Rijn” (goederenspoor Antwerpen-Duisburg) zijn afgewezen. Ook de reguliere spoorverbinding tussen Kleve en Nijmegen is voorlopig onhaalbaar. Vanuit Nederland en Duitsland is er geen steun voor dit project.

Cloppenburg
De E233 in Cloppenburg. Het traject in de richting Meppen
is in het Duitse verkeersplan opgenomen voor uitbreiding
van 2 naar 4 rijstroken in verband met toenemend verkeer
vanuit Nederland.