windmolens Reichswald

Nog één keer is protest mogelijk tegen het windmolenpark dat  Duitsland wil aanleggen bij de Nederlandse grens. Het gaat bij dit protest om de aanwijzing van zones voor windmolens. Eén van de door Duitsland aangewezen gebieden is het Reichswald, bij Kranenburg en Groesbeek. Van dit bosgebied zou ca. 10 hectare gekapt moeten worden voor 12 windmolens van 200 meter hoog. Een eerste inspraakronde leverde veel bezwaren op. Nu is volgens de Duitse wet nog bezwaar mogelijk in een 2e en laatse inspraakronde. Van 1 augustus tot en met 7 oktober kan iedereen in Nederland en Duitsland een zienswijze indienen. In het bezwaar moeten vooral de nadelen genoemd worden van het aanwijzen van dergelijke zones, met namedus in het Reickswald.

Meer informatie over de Duitse plan:nen: (kaarten van het Reichswald op pagina 5 en 6 van Kapitel 8.2)
En op de website van Tegenwind Reichswald:

Zienswijzen kunnen t/m 7 oktober worden ingediend naar: Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 32, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf of per e-mail: neue-regionalplanung@brd.nrw.de

windmolens Reichswald
Blik vanaf Nijmegen in de richting van het Reichswald,
na de aanleg van de windmolens.