Eind mei/begin juni is in twee weken extreem veel neerslag gevallen in NoordRijn-Westfalen. De hoeveelheid was op sommige plaatsen bijna drie keer hoger dan normaal in mei en juni samen. Kreis Wesel, de regio Xanten – Bocholt, kreeg van 25 mei tot 7 juni 200 liter te verwerken. Dat leidde tot wateroverlast in Hamminkeln en Isselburg. De rivier de Issel kon de watermassa niet aan, een dijk langs de rivier bezweek bijna onder de hoge waterstand. Gemiddeld valt in NRW in mei ca. 72 liter neerslag, in juni 84 liter.

Rijn bij Emmerich
Hoog water op de Rijn bij Emmerich