Münster

In Münster is de voor 4 december geplande  koopzondag afgelast. Ook in 2017, 2018 en 2019 is er geen koopzondag in de stad. Dat is het resultaat van een referendum dat op 6 november in Münster georganiseerd werd. Van de stemgerechtige inwoners (bijna 250.000)  stemden slechts 29.000 (62,79% ) voor een verbod op koopzondagen. Dit aantal lag ruim boven het vooraf bepaalde aantal (24.000) om het referendum geldig te verklaren.  Een minderheid (47,21%) stemde voor het behoud van de koopzondag. Er waren slechts 55.1ß5 geldige stemmen. Het referendum was georganiseerd door de katholieke en evangelische kerk in Münster en de  vakbond Verdi. Münster is de eerste Duitse stad waar de koopzondag via een referendum afgeschaft wordt.

Münster winkelen in Duitsland - Münster