windmolens Reichswald

De on line petitie tegen een windturbinepark bij Groesbeek/Kleve is een succes. Na een maand zijn al meer dan duizend handtekeningen binnen tegen het plaatsen van windmolens in het Reichswald. Het windpark, 12 windturbines met ieder een hoogte van 200 meter, dat langs de rijksgrens met Gennep en Groesbeek door de Duitse buurgemeente Kranenburg gerealiseerd zal worden, heeft veel nadelige grensoverschrijdende gevolgen. Het windturbinepark zal schade toebrengen aan de natuur en aan de lokale economie. Dit laatste m.n. door de te verwachten afname van het toerisme. De (voornamelijk Nederlandse) omwonenden zullen dankzij het Kranenburgs initiatief geconfronteerd worden met een daling van de huizenprijzen. Daarnaast zal het Reichswald een onomkeerbare schade oplopen door de kap van bomen en verwoesting van de bodem en grond- en kwelwater. Tevens zal door geluid, slagschaduw en lichtvervuiling van de windturbines de gezondheid en het welzijn voor mens en dier in gevaar komen.

De plannen van de Kranenburg tonen weinig affiniteit met een goed nabuurschap, terwijl dit wel door de lidstaten van de Europese Unie met elkaar is afgesproken. Het uiteindelijke doel van de petitie is het Europese Parlement te verzoeken zich duidelijk uit te spreken tegen de aanleg van het windturbinepark in het Reichswald en al het mogelijke te doen om de bouw te verhinderen. Een belangrijk argument dat Kranenburg gebruikt om wél tot een bouw van het windpark over te gaan, is een daling van het verbruik van fossiele brandstoffen en daarmee het omlaag brengen van de uitstoot van broeikasgassen. Tegenstanders zeggen echter dat dit (kleine) voordeel niet opweegt tegen de onomkeerbare schade aan natuur en milieu als gevolg van de bouw en functioneren van dit mega-windpark. Windparken zijn in essentie prima, maar niet in cruciale (beschermde) natuurgebieden.

Dat een energiebesparing ook zonder een natuurgebied te verwoesten kan, bewijst het energieconvenant van Groesbeekse ondernemers. Dit is een initiatief waarbij ondernemers afspraken met elkaar maken over het gezamenlijk besparen van energie, het verduurzamen van het energieverbruik en besparen op het waterverbruik. Ook het ‘Energieplein Groesbeek’ is gericht op energiebesparende maatregelen voor bewoners door gezamenlijk slim te investeren in bijvoorbeeld zonnecollectoren, zonnepanelen, HR-ketel of HR-combiketel, LED-verlichting en dak-, gevel-, vloer- en glasisolatie.

De petitie tegen de aanleg van een windturbinepark in het Reichswald is online te bereiken via www.tegenwindreichswald.petities.nl

windmolens in groesbeek