extraschicht hansa Kokerei

De burgemeesters van de gemeenten Berg en Dal en Gennep wijzen een Duits plan voor windmolens af. Duitsland wil  windmolens van 200 meter hoog plaatsen in het Reichswald, een bos dat ingeklemd ligt tussen de twee Nederlandse gemeenten. De burgemeesters wijzen op aantasting van het landschap en schade voor het toerisme. Ook zullen de windmolens schade toebrengen aan het broedgebied van vogels in het Reichswald en in nabijgelegen natuurgebieden.

De gemeente Kranenburg vergadert op 28 april over het omstreden windmolenpark. De gemeenteraad besluit dan over een tweede inspraakronde voor het bestemmingsplan. Instemming betekent een belangrijke stap voor de bouw van de windturbines. Het Burgerinitiatief ‘Tegenwind in het Reichswald’ roept mensen op te protesteren bij het gemeentehuis. De protestactie start om 17.15 uur bij het Rathaus Kranenburg, Kleverstr. 4 in Kranenburg.

protest Reichswald