windmolens Reichswald

Op 8 oktober is er in Kranenburg, bij de Nederlandse grens, een protestmars. De actie is gericht tegen de bouw van 12 grote windturbines in het bosgebied tussen Kleve en Nijmegen.  Het burgerinitiatief ‘Tegenwind in het Reichswald’ vraagt alle tegenstanders van het geplande windpark in het Reichswald om mee te doen. De  protestmars vertrekt vanaf Frasselt.  Vanaf 10.30 uur wordt er verzameld bij parkeerplaats Frasselt, kruising Gocherstr./Treppkesweg. De route is ca. 3,5 km lang en eindigt rond 12.00 uur op het plein bij bakkerij Derks, Kranenburg. Hier volgen tot 13.30 uur toespraken en muziekoptredens. Voorafgaand aan de route zijn er speciale T-shirts te koop.

Aanleiding voor de actie is de bij het district Kleve ingediende bouwaanvraag door projectontwikkelaar ABO Wind voor de realisatie van 12 windturbines met elk een tiphoogte van 200 meter langs de Kartenspielerweg, in het Reichswald. De gemeente Kranenburg wil daartoe in hun bestemmingsplan een zone aanwijzen.

windmolens Reichswald
Toekomstbeeld van de windmolens, vanaf de Zevenheuvelenweg bij Nijmegen.

Katja Eis, medeorganisator van de protestmars: “Het stuwwalgebied met het Reichswald als kloppend hart is voor veel burgers en bezoekers een waardevolle streek, zowel in ecologisch als in recreatief opzicht. Windenergie is natuurlijk een belangrijke alternatieve energiebron maar windindustrie in het Reichswald is ontegenzeggelijk contraproductief. Een windpark in deze omvang zal negatieve gevolgen hebben voor het ecosysteem en de leefbaarheid in en rond het Reichswald. Uiteraard houden deze effecten niet bij de grens op en daarom vragen we ook aan de Nederlanders om zich bij ons aan te sluiten. Uit peilingen blijkt dat 60% van de Kleefse burgers tegen een windpark in het Reichswald is. Deze mensen geven we een stem door een protestmars te organiseren. Het moet de initiatiefnemers duidelijk worden gemaakt dat een meerderheid van de lokale bevolking, aan beide zijden van de grens, voor het behoud van het Reichswald is.”
Meer informatie: www.tegenwindreichswald.eu