draisines kranenburg

Tussen Nijmegen en Kleve komt mogelijk een snelfietspad voor elektrische fietsen. De stad Kleve heeft hiervoor rijkssubsidie aangevraagd als onderdeel van bijdragen voor ecologische projecten. Na positieve reacties is het project voorgedragen voor een uitgebreidere projectaanvraag. Het fietspad is deels gepland op de plaats van de bestaande route tussen Kleve en Groesbeek, langs het traject van de draisines. Tussen Groesbeek en Nijmegen zou het bestaande fietspad verbreed moeten worden tot snelfietsroute.
De aanleg van het fietspad betekent een impuls voor de ontwikkeling van Kleve als fietsstad en voor het recratieve grensverkeer tussen Nijmegen en Kleve.

draisines kranenburg