Nederlanders die in Duitsland in de grensregio wonen, zullen er ongetwijfeld van opkijken. In Duitsland maken inwoners gebruik van subsidie voor een gasaansluiting, terwijl enkele kilometers verderop over de Nederlandse grens wordt aangedrongen om van aardgas af te stappen. Het is een paradox die vooral door Nederlanders niet echt begrepen wordt. Waarom krijgen Duitsers subsidie voor hun gasaansluiting?

Nog veel olie en bruinkool in Duitsland

Om te begrijpen waarom Duitsland graag overgaat op gas, is het belangrijk om te weten wat het aandeel fossiele brandstoffen is. Het is een feit dat in Duitsland nog veel wordt gestookt op olie en bruinkool. Ruim een derde van alle energie in Duitsland wordt opgewekt door gebruik van kolen. Daarvan bestaat 22 procent uit bruinkool en 13 procent uit steenkool. Duitsland heeft nog 43 werkende bruinkoolcentrales en 64 steenkoolcentrales. In Nederland wordt niet op bruinkool gestookt, maar vooral op steenkool. Nederland heeft nog vier centrales die naast steenkool ook biomassa verwerken. Ruim 95 procent van de Nederlandse huishoudens is op het aardgas aangesloten. Dit is vooral te danken aan het feit dat Nederland zelf veel aardgas heeft. In Duitsland wordt een kwart van de woningen nog verwarmd met olieketels, iets wat in Nederland nauwelijks voorkomt, mede door het Gronings gas.

energie bruinkool duitsland

Benadering van gas als warmtebron

Het verschil waarop tegen aardgas aangekeken wordt tussen Nederland en Duitsland, komt vooral voort uit ervaring. Nederland heeft te maken met aardbevingen in Groningen die aantoonbaar veroorzaakt worden door gaswinning. De reden dat Nederland van het gas afgaat is niet zozeer gebaseerd op het feit dat gas een fossiele brandstof is, maar om meer en grotere aardbevingen in Groningen te voorkomen. Dit wordt door het overgrote deel van de Nederlandse bevolking ondersteund. Een groot deel van de energie in Duitsland wordt ook opgewekt door kerncentrales. In Duitsland is er voortdurend een flinke discussie over de veiligheid van kerncentrales en daarom is tien jaar geleden al besloten om alle Duitse kerncentrales te sluiten. Aardgas wordt gezien als een goed alternatief voor kernenergie, die nog steeds wordt opgewekt omdat niet alle kerncentrales snel gesloten kunnen worden.

Overeenkomsten

Van het gas af of juist stimulatie om een aardgasaansluiting te nemen lijkt een zeer groot verschil tussen Duitsland en Nederland. Het wordt wel eens opgevat dat Nederland vindt dat aardgas niet milieuvriendelijk is en dat het voor Duitsland juist een milieuvriendelijke oplossing is. Zo tegengesteld is dit niet. Er moet dus echt naar de situatie in het land gekeken worden. Nederland is nog steeds van mening dat aardgas een relatief schone vorm van fossiele brandstof is, maar omwille van de aardbevingen in Groningen moet Nederland versneld van het gas af. Duitsland daarentegen vindt ook aardgas niet de meest milieuvriendelijke oplossing. Het is wel de schoonste fossiele brandstof van dit moment. Wanneer het grootste gedeelte van de bevolking van olie en kolen overstapt naar aardgas, is dit al een enorme stap vooruit in de vermindering van de CO²-uitstoot. Wel is het zo dat Duitsland na het gas nog een stap moet maken naar echt natuurlijke energiebronnen. De Duitsers hoeven hierdoor niet achter komen te lopen. In vergelijking met Nederland loopt Duitsland al flink voor met wind- en zonne-energie.

windenergie Duitsland bij Uedem