windmolens Reichswald

In de strijd tegen de bouw van windmolens bij Groesbeek heeft een burgerinitiatief succes geboekt. De groep Tegenwind in het Reichswald wil de bouw van 12 hoge windturbines voorkomen. De windmolens richten volgens de groep onherstelbare schade aan in een bosgebied en het landschap in de Duits-Nederlandse grensregio.

Het bestuursorgaan Kreis Kleve geeft de actiegroep gelijk. Kreis Kleve heeft de bouwaanvraag afgewezen. De 12 windmolens betekenen een aantasting van Het uitzonderlijk mooie landschap van het Reichswald op de stuwwal tussen Maas en Rijn. Het gebied heeft naast bijzondere landschappelijke waarde ook  een zeer rijke vogelpopulatie en is aantrekkelijk voor stille recreatie zoals wandelen en fietsen. Het Reichswald heeft een hoge cultuurhistorische status en  is een waterwingebied voor 100.000 inwoners van de omliggende gemeenten.

De bouwmaatschappij ABO Wind is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van Kreis Kleve. De regering van de deelstaat NRW moet nog een besluit nemen over de bouwaanvraag. Zij wees in eerste instantie het gebied aan als geschikt voor de bouw van windmolens.

windmolens Reichswald