De formele ondertekening van het Duitse tolheffingsplan door bondspresident Joachim Gauck betekent dat de maatregel definitief is. Duitsland wil de tol op 1 januari 2016 invoeren op alle doorgaande wegen. Maar het besluit betekent ook het begin van een nieuwe procedure. Nu het plan formeel door het staatshoofd ondertekend is, kan de Europese Commissie starten met een juridisch onderzoek. Onderzocht wordt of het Duitse plan in strijd is met Europese regelgeving omdat Duitse automobilisten bevoordeeld worden. Nederland en Oostenrijk zijn fel tegen het tolplan.