De tolheffing op Duitse wegen dreigt opnieuw ingevoerd te worden. In 2015 lanceerde de Duitse verkeersminister Alexander Dobrindt het plan voor de tol voor personenauto’s. De tol zou vanaf 1 januari 2016 moeten gelden voor iedereen en op alle wegen. Duitse automobilisten werden via een lagere wegenbelasting gecompenseerd. Het plan werd door het Duitse parlement goedgekeurd maar stuitte daarna op kritiek. Nederland en Oostenrijk dienden een klacht in bij het Europese gerechtshof omdat zij de maatregel discriminerend vinden. Volgens beide landen worden toeristen benadeeld ten opzichte van Duitse automobilisten.

Ook is er verschil met tolheffing in andere Europese landen. In Frankrijk, Italie en Spanje betalen automobilisten per traject, in Duitsland zou het tolbedrag hetzelfde zijn, ongeacht het aantal gereden kilometers. De Europese Commissie stelde na de klachten een besluit over invoering uit.
Na onderhandeling is het plan bijgesteld en ging de Europese Commissie plotseling akkoord. Daarmee lijkt de ook in Duitsland omstreden invoering van tol op Duitse wegen weer dichterbij te komen.

Toch zijn er nog veel besluiten die genomen moeten worden en tot een voortgaande juridische striijd kunnen leiden::
– nieuw in het plan is een lager bedrag voor een vignet voor een jaar
– daarnaast komt er een mogelijkheid voor kortere periodes. Termijn en prijs van deze periodes moeten nog bepaald worden.
– beide wijzigingen moeten opnieuw door het Duitse parlement goedgekeurd worden
– De huidige standpunten van de Duitse partijen over het tolplan zijn onbekend. In september 2017 zijn er weer verkiezingen in Duitsland. De sterk in opkomst zijnde partij AfD (Alternative für Deutschland) is tegen de invoering van de tol.
– Nederland keert zich ook tegen het nieuwe plan, het standpunt van Oostenrijk op het gewijzigde plan is nog onbekend
– gemeenten in de Duitse grensstreek vrezen een terugloop van het aantal bezoekers, reacties op het aangepaste plan zijn negatief
– na aanpassing van de tolwet door het Duitse parlement moet de wet opnieuw voorgelegd worden aan de Europese Commissie

tegen tolheffing
In de grensstreek werden tweetalige proteststickers
tegen het tolplanverspreid.