grens bij Straelen en Venlo

De vluchtelingencrisis leidt ook in de Duitse grensstreek tot problemen. De burgemeesters van 215 gemeenten in NoordRijn-Westfalen melden in een brief aan Angela Merkel dat zij geen vluchtelingen meer kunnen opnemen. Alle beschikbare plaatsen zijn bezet. Een groot aantal steden heeft een oproep gedaan om leegstaande woonruimte beschikbaar te stellen voor de migranten. In Niedersachsen zijn bijna 4000 vluchtelingen ondergebracht op twee voormailge kazerneterreinen. Uit een onderzoek in Kreis Kleve blijkt dat er een ernstig tekort aan woonruimte ontstaat in de komende jaren. In de afgelopen jaren zijn ca. 1180 woningen per jaar gebouwd in Kreis Kleve. Als gevolg van de vluchtelingencrisis zouden per jaar 2670 woningen gebouwd moeten worden. Dat lkan op korte termijn leiden tot onbeheersbare problemen. De gemeenten in de regio Niederrhein ontvangen in 2016 tienduizend euro per persoon voor de opvang van vluchtelingen. Dat betekent 833 euro per persoon per maand, 150 euro meer dan het overeengekomen bedrag tussen de de deelstaat NRW en de Duitse regering.

grens bij Straelen en Venlo
Grensovergang bij Straelen en Venlo