Op deze pagina staat informatie over onderwijs en zorg

Het Duitse onderwijsssysteem begint met de Kindergarten, gevolgd door de Grundschule (basisischool). De meeste scholen in Duitsland zijn Ganztagsschule (met buitenschoolse opvang). In Kranenburg en Dinxperlo/Süderwick zijn tweetalige basisscholen. Na de basisschool kunnen kinderen kiezen tussen de Hauptschule (gericht op  beroepsonderwijs), de Realschule  (voor een beroep in commerciële functies of medische beroepen), of het Gymnasium (voorbereiding op hoger onderwijs). De Gesamtschule is een algemene school met een verdeling naar capaciteiten.
Voor Nederlands onderwijs in het buitenland: kijk op de site van NOB (www.stichtingnob.nl). In de grensregio zijn er scholen in Bad Bentheim, Odenthal, Düsseldorf en Bonn (meer informatie).

Gezondheidszorg
De Duitse gezondheidszorg wijkt op een aantal punten af van de Nederlandse. Voordelig zijn de uitstekende medische faciliteiten, het fijnmazige en moderne netwerk van voorzieningen en de geringe wachtlijsten voor behandelingen. In Duitsland wordt  iemand sneller naar het ziekenhuis verwezen dan in Nederland. Ook de tijd die een patiënt in het ziekenhuis doorbrengt is langer. Daar staat tegenover dat de kosten meestal hoger zijn dan in Nederland.

De Euregio stimuleert de grensoverschrijdende gezondheidszorg. Nederlanders gaan  vooral naar een Duits ziekenhuis voor orthopedische ingrepen (heup-, knie- en  schouderoperaties), staaroperaties of diagnostisch kijkonderzoek in darmen, slokdarm  en maag. Vanuit Duitsland worden grensbewoners naar Nederland verwezen voor revalidatie,  psychogeriatrie, hart- en vaatziekten en hartoperaties.Wie in Duitsland woont en in Nederland werkt, is in Nederland verzekerd, maar  kan in beide landen medische zorg krijgen. Meer informatie hierover is te vinden in de brochure  “Grenzenloos verbinden”, een tweetalige brochure over grensoverschrijdende gezondheidszorg in het gebied van de Euregio rijn-Waal (de omgeving van de steden Arnhem, Kleve, Nijmegen, Bocholt). Download de brochure via www.zorgbelanggelderland.nl

Apotheken, huisarts en tandarts
In de Duitse grensregio zijn soms weinig huisartsen, wat kan leiden tot lange wachttijden. Het is in Duitsland echter mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met een medisch specialist. De vergoeding van tandartskosten is in Duitsland vaak lager dan in Nederland. Dankzij een grensoverschrijdende hulpdienst kunnen patiënten bij een noodgeval  in het weekend contact opnemen met de dichtstbijzijnde dienstdoende tandarts. In grensplaatsen kan dat ook een tandarts in een ander land zijn.
Medicijnen zijn duur in Duitsland. Apotheken zijn vrijwel altijd te vinden in de winkelstraten van de grotere plaatsen. De openingstijden zijn meestal gelijk aan die van de omliggende winkels.