Zowel in Nederland als in Duitsland is geen enkele school te vergelijken met een andere. De keuze voor een school is dan ook vooral een gevoelszaak, voor ouders én (misschien wel het belangrijkste) voor het kind. In Duitsland is de schoolkeuze (net als in Nederland) vrij. Het basisonderwijs is in Duitsland gratis, er zijn slechts bijkomende kosten voor schoolmaterialen.

Is de huidige (Nederlandse) school vlakbij de nieuwe woonplaats, dan is de keus voor handhaven van de bestaande situatie eenvoudiger. De afstand tussen huis en school is echter niet het belangrijkste en zeker niet het enige criterium. Hieronder volgt een aantal tips om dé vraag te beantwoorden: “Gaat mijn kind naar een Nederlandse of een Duitse school?”

Bereikbaarheid
– hoe is de verkeerssituatie naar en rondom de school
– is er een goede verbinding via bijvoorbeeld een schoolbus
– zijn er vrijliggende fietspaden
Duits/Nederlandse klasgenoten
– hoe verloopt het contact met buurtkinderen
– naar welke school gaan vrienden/vriendinnen uit de buurt
Taal en land
– bedenk voor zover mogelijk waar uw kind meer toekomstmogelijkheden heeft op   de arbeidsmarkt. Tweetaligheid kan hierbij een voordeel zijn.
– overweeg of u het belangrijk vindt dat uw kind Duitsland en de Duitse   cultuur goed leert kennen
Grootte van de scholen/klassen
– de scholen in Duitsland zijn vaak kleiner en beschikken voor de onderbouw   vaak over meer begeleiders.
Vervolgonderwijs
– in Duitsland start het vervolgonderwijs vanaf 10 jaar. Dat biedt extra   mogelijkheden voor oriëntatie. Zonodig kan dan in Nederland nog vanaf het 12e   jaar gestart worden met een andere opleiding op de middelbare school.
Lestijden
– hoe passen de lestijden in het dagelijkse   rooster
– is er een regeling te treffen met de school of met buren
Huiswerk
– verschilt de hoeveelheid huiswerk veel   ten opzichte van de huidige school
– zo ja, zijn er mogelijkheden om dit verschil te overbruggen
Niveau
– informeer bij school en buren naar het niveau van de school
– ga na of uw kind het niveau van een bepaalde school aan kan
Leeftijd
– het kan een overweging zijn om de laatste jaren op de Necderlandse   basisschool te blijven en bij het voortgezet onderwijs over te stappen.   Bedenk echter dat het voortgezet onderwijs in Duitsland vanaf 10 jaar start.
Club/vereniging/hobby
– is er een plaatselijke club of vereniging die aansluit bij de hobby of   belangstelling van uw kind en;
– naar welke school gaan de kinderen in de buurt die daar gebruik van   maken.
Speciaal onderwijs
– wat zijn de mogelijkheden in Nederland en Duitsland van speciaal onderwijs